Proo2.nl

verbetert gegarandeerd het rendement van haar opdrachtgevers

Proo2 Model

P ro-actief

R endementsverbetering

O ptimalisatie

O ndernemend

2 effect in het kwadraat

Wij bereiken rendementsoptimalisatie niet alleen m.b.v. beproefde methodieken, maar vooral door maatwerk. Door het inrichten van effectieve processen in combinatie met het overtuigen van de medewerkers van het belang van oprechte klantgerichtheid. Wij noemen dat allesomvattend MENSGERICHT PROCESMANAGEMENT

De focus

Verbeteren van het rendement in elke mogelijke afdeling

Inrichten en borgen van optimale klantgerichtheid in alle geledingen van het bedrijf

Onze aanpak en werkwijze is altijd resultaatgericht

Wij helpen de opdrachtgever bij het behalen van betere financiele resultaten door het optimaliseren van de efficiency en het borgen daarvan

De basis voor onze aanpak

Proo2 Model

Dit model is uw bedrijf!

Wij hanteren deze als basis voor de analyse van uw bedrijf en het signaleren van de kansen voor uw bedrijf! De muren en fundering zijn de 7 borgingsvoorwaarden van uw bedrijf, zoals o.a.: strategie, loyaliteit en financieel inzicht. Vanaf de uitkijktorens kijkt u naar de markt naar de 7 proces-elementen, zoals o.a.: klantgerichtheid en prospectbenadering.

Wij leggen graag in een kennismakingsgesprek uit hoe dit model helpt om het rendement in uw bedrijf te verbeteren.

De meerwaarde

Persoonlijk & professioneel

Volledig traject mogelijk van een uitgebreide, onderbouwde analyse gevolgd door een resultaatgericht, krachtig implementatietraject met nazorg

Zekerheid door de focus op een blijvende resultaatverbetering

Laag risico door resultaatafhankelijke beloning o.b.v. concrete targets

Persoonlijk commitment door gezamenlijk belang om de targets te behalen

De mensen

Wij zijn professionals met ruim 15 jaar brede ervaring en kennis op zowel wholesale- als retailniveau in:

- opzetten distributienetwerken (franchise / agenten)

- salesmanagement

- aftersales (productiviteit optimaliseren)

- marketing (beleid en concepten)

- financiele (eind)verantwoordelijkheid

- budgettering en sturen op kengetallen

- persoonlijke verkoop kapitaalgoederen in zowel B2B & B2C

Het voorstel

Uitvoeren van een Pre-Scan in uw bedrijf!

Een scan van 1-2 dagen met als elementen: een diepgaand intakegesprek met u als Directie, gevoel krijgen bij de manier van werken in de praktijk, eerste indruk van de klantendatabase verkrijgen, analyse van de kengetallen t.o.v. best practice EN de gevolgen daarvan.

Gevolgd door een terugkoppeling naar de Directie van: onze bevindingen bij de inventarisatie, adviezen waar verbeterpunten zijn te behalen en de ingeschatte minimale rendementsverbetering.

Het financiele risico van deze Pre-Scan willen we graag met u delen, zodat u onze drive, betrokkenheid en meerwaarde kunt ervaren tegen zeer acceptabele kosten!

De mogelijke inzet

Advies & Consultancy

Interim inzet

Project Management